• Προσοχή! Οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2003, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη στρατολογία το χρονικό διάστημα από 2/1/2021 έως και 31/3/2021. Πατήστε το σύνδεσμο εδώ για περισόττερες πληροφορίες. 

     
  • ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12/2020. ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ"

     
   

This Site  

   

Login Form  

   

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Details

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-2018

ΕΝΤΥΠΑ:

(Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι συμπληρώνεται από τον/την Εκπαιδευτικό και δίνεται στην Ομάδα των μαθητών και των μαθητριών που πρόκειται να εκπονήσει τη συγκεκριμένη εργασία Δημιουργική Εργασία -πριν την έναρξη εκπόνησης της Δημιουργικής Εργασίας- για ενημέρωση και προετοιμασία.)

(Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ δίνεται από τον/την εκπαιδευτικό στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ομάδας κατά την πρώτη συνάντηση για την εκπόνηση της συγκεκριμένης Δημιουργικής Εργασίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ομάδας έχουν ήδη λάβει σε προγενέστερο χρόνο για την ενημέρωση και προετοιμασία τους το αντίστοιχο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι(το οποίο έχει συμπληρώσει ο/η εκπαιδευτικός για τη συγκεκριμένη Δημιουργική Εργασία)

Παραδείγματα από τον ιστότοπο του ΙΕΠ:

ΠαραδείγματαΥποδείγματοςΙ ΠαραδείγματαΥποδείγματοςΙΙ
1. ΑρχαίαΕλληνικήΓραμματεία, Β΄Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣΕΠΙΤΑΦΙΟΣ) 1. ΑρχαίαΕλληνικήΓραμματεία, Β΄Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)
2. ΑρχαίαΕλληνικήΓραμματεία, Β΄Λυκείου (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)  
3. ΝέαΕλληνικήΓλώσσα, Β΄Λυκείου  
4. Χημεία, Β΄Λυκείου  
5. ΜαθηματικάκαιΦυσικήΑγωγή, Β΄Λυκείου (συνδυαστικό) 5. ΜαθηματικάκαιΦυσικήΑγωγή, Β΄Λυκείου (συνδυαστικό)
6.Γεωλογία καιΔιαχείριση ΦυσικώνΠόρων, Α' Λυκείου  6. ΓεωλογίακαιΔιαχείρισηΦυσικώνΠόρων, Α΄Λυκείου
7.Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου  
8.Θρησκευτικά, Β' Λυκείου  
9.ΚαλλιτεχνικήΠαιδεία (ΣτοιχείαΘεατρολογίας) καιΝέαΕλληνικήΓλώσσα, Α΄Λυκείου(συνδυαστικό)  9.ΚαλλιτεχνικήΠαιδεία (ΣτοιχείαΘεατρολογίας) καιΝέαΕλληνικήΓλώσσα, Β΄Λυκείου(συνδυαστικό)
10. ΚαλλιτεχνικήΠαιδεία, ΕικαστικάΑ΄Λυκείου  
11. ΧημείαΒ' Λυκείου - Νανοϋλικά 11. ΧημείαΒ' Λυκείου - Νανοϋλικά
   

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Νέα υπουργική απόφαση για τις Δημιουργικές εργασίες:

Νόμος 4521/2018 - ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018

Άρθρο 5:

5. Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Δημιουργικές Εργασίες

α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α’ και Β’ τάξης Ημερησίου και Α’, Β’ και Ε’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και ατομικές.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες καλούνται: …(πατήστε εδώ).

   

ΝΕΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ  

   

Ο ΚΑΙΡΟΣ  

   
© 1o ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ