• Προσοχή! Οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2003, πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη στρατολογία το χρονικό διάστημα από 2/1/2021 έως και 31/3/2021. Πατήστε το σύνδεσμο εδώ για περισόττερες πληροφορίες. 

     
  • ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ  ΔΕΥΤΕΡΑ 7/12/2020. ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ"

     
   

This Site  

   

Login Form  

   

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Details
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019» 
Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. Φ.253/139496/Α5/2018 (ΦΕΚ 3729 Β΄) υπουργική 
απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 Β’) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών 
Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία, για την ενημέρωσή σας και σας επισημαίνουμε τα 
παρακάτω: 
? Για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
και εφεξής, η εισαγωγή θα πραγματοποιείται με το σύστημα των πανελλαδικών 
εξετάσεων και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο 
«Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών», το 2ο Επιστημονικό Πεδίο 
«Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών» και το  4ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών 
Οικονομίας και Πληροφορική». 
? Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εκτός 
από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 1ο 
Επιστημονικό Πεδίο. 
? Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εκτός 
από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγμένο, προστίθεται και στο 2ο 
Επιστημονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και 
? Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου εκτός από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που είναι ήδη 
ενταγμένο, προστίθεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. 
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5/2018 (ΦΕΚ 949 
Β’) υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 16 Μαρτίου 2018, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 και μετά για την εισαγωγή:  
 
   
© 1o ΓΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ